web analytics
Arkiv

Indledning
For et år siden nævnte jeg, at vi inden længe ville få en ny hjemmeside. Desværre har det trukket ud, men nu skulle det være tæt på, at en ny hjemmeside går i luften – www.hfif.dk.

I samme moment må jeg så også tilføje, at trafikken på hjemmesiden i højere og højere grad nu flyttes over på Facebook, hvor vi nu har næsten 900 følgere – ret godt gået.

Og når vi er ved de elektroniske medier, kan jeg nævne, at vi for nylig har lavet en undersøgelse med henblik på at rekruttere nye og flere hjælpere. Vi får som regel 70-80 besvarelser, når vi sender disse undersøgelser ud og det giver os som regel næsten altid et eller andet. Det har faktisk gennem årene skaffet os et par gode folk til bestyrelsen. Det er vigtigt, at I svarer på disse undersøgelser og at I byder ind på små eller store opgaver, kun på den måde kan vi fortsat have en god klub.

Hvordan er 2016 gået
2016 kan vist godt betegnes som et relativt stille og roligt år. De arrangementer vi havde i 2015 blev også gennemført i 2016. Det er f.eks. Nytårskuren, Fårvang Cup og Sponsorcykelløbet. Som noget nyt var Sponsorcykelløbet denne gang henlagt til arealerne ved Samlingsstedet. Det blev en pæn god succes og det blev sent, inden de sidste gæster tog hjem.

Fodboldskolen havde flere deltagere end året før og kører i det hele taget godt.

Så skal jeg selvfølgelig også nævne Silkeborgmesterskabet i Pinsen, som efter min opfattelse blev det allerbedste stævne siden starten i 2006. Også økonomisk var det helt i top. Vi har åbnet stævnet for hold uden for kommunen og denne gang havde vi hold med fra blandt andet Herning, Hjørring og Fyn. Jeg synes faktisk, at det er et stævne, som vi kan være rigtigt stolte af og som der er masser af mulighed for at udvikle til noget endnu større og bedre.

Der var også et nyt arrangement i 2016 – det var Derby Day, hvor vi havde en rigtig god dag med 3 lokalopgør mod Ans (x2) og Gjern og det var med mange folk på lægterne. Et arrangement som vil være fint at gentage på et senere tidspunkt. I det hele taget har vi mange tilskuere til vores seniorkampe, der er en meget god stemning på Stadion og der bliver bakket op på kryds og tværs af holdene.

Husk den konstruktive kritik
Mange gode kræfter bidrager på hver sin vis til, at klubben kører godt. Alligevel oplever vi dog i ny og næ, at der er kritiske røster i forhold til nogle af de dispositioner, som vi som bestyrelse, trænere eller andre frivillige fører ud i livet. Kritik er helt i orden, og man skal kunne modtage dette, så længe det foregår på saglig vis, og man kan anvise et alternativ.

 

I nutidens samfund ser man for ofte, at folk tyer til tasterne på Facebook, uden at de reelt selv er parate til at ændre forholdene til det bedre. Derfor kan det også være frustrerende, når man skal kæmpe nogle af disse “kampe”, men det er et af vilkårene i disse år. Også i en klub som vores.
Fårvang i Barcelona
Så er det også på sin plads at nævne, at vi igen i 2016 havde vores ungdomshold til turnering i Barcelona, og hvor de fik en stor oplevelse, da de var inde og se Nou Camp. Vi var også vanen tro til stævne i Vestjylland, nærmere betegnet Ramsing Cup i Spjald.

På negativsiden må jeg nævne damefodbolden. Vi måtte lukke 11-mands fodbolden ned og der forestår et stort stykke arbejde for Maria Jørgensen og co. for at få genrejst damefodbolden. Jeg synes selv, at det er vigtigt, at der er damefodbold i en klub som vores, og jeg håber, at der er nogle, der vil hjælpe med at få det til at lykkes.

Det er også vigtigt med en fest i ny og næ og igen i 2016 blev der holdt gode fester, blandt andet afslutningsfester for både ungdom og senior i henholdsvis hallen og i klubhuset.

Samarbejde med Gjern
Vi har de senere år noteret et fald i antallet af medlemmer. Det skyldes flere ting. Vi har mistet en del damespillere, og så står vi ikke så stærkt i ungdomsafdelingen, som vi gjorde tidligere. I bestyrelsen har vi drøftet det meget og vi har haft snakke med Gjern IF om et samarbejde. Vi er ikke færdig med disse snakke, men jeg tror selv på, at tiden er ved at være moden til at indlede et lidt større samarbejde. Jeg tror med andre ord ikke, at vi kun har brug for et samarbejde nu, men at vi også har det om 5 og 10 år.

Hvor langt skal vi gå i et samarbejde? Skal vi lukke de huller, der opstår, når man ikke kan stille hold i en årgang, eller skal vi gå mere drastisk til værks og lave samarbejde fra f.eks. U12 og opefter. Skal det være for både piger og drenge? Skal vi gå så vidt, at det skal være for alt børne- og ungdomsfodbold? Spørgsmålene er mange, og det er vigtigt, at I som medlemmer byder ind med, hvad I synes.

Noget skal der i al fald gøres, for i øjeblikket er vi alt for sårbare i mange årgange. Trenden i dag er nok, at man hurtigere flytter sit barn end tidligere, hvis det lokale tilbud ikke er godt nok. Også af den årsag må vi reagere. Vi ser i meget højere grad end tidligere, at Fårvang-drenge og -piger spiller i naboklubberne.

Jeg tror, det bliver sværere i fremtiden at rekruttere trænere og ledere på børne- og ungdomssiden, der har de ressourcer og værktøjer, der skal til for, at vi har et attraktivt tilbud. Så vi er udfordret her. Kan vi fortsat køre det hele på frivillighed? Ja spørgsmålene og udfordringerne er mange.

Det er en kendsgerning, at DBU i disse år afsætter midler til at højne uddannelsesniveauet og selv om det er svært at ”lokke” folk på trænerkursus, så tror jeg, at det er den rigtige vej at gå.

Integration og sprogskole
En anden spændende udfordring er den situation, at rigtigt mange østeuropæere flytter til byen og mange af dem køber hus og stifter familie. Det er på sin side med til at sikre fortsat vækst og tilflytning til byen, og det får idrætsforeningen så gavn af også. Men det stiller også krav til os danskere om, at vi forsøger at hjælpe med at integrere folk.

Vi har modtaget stor anerkendelse for vores bidrag til at integrere mange af vores især rumænske spillere og det er da også en kendsgerning, at tilgangen af dem alene gør, at vi helt usædvanligt for en by af vores størrelse kan mønstre fire herreseniorhold.

Der blev med vores hjælp etableret en sprogskole her i Fårvang. I den forbindelse vil jeg nævne et kuriosum. Den rumænske ambassadør i Danmark var i Fårvang i lørdags for at besigtige sprogskolen for modersmålsundervisning på rumænsk. Dem er der kun tre af i Danmark, i København, i Aarhus – og i Fårvang!

Vi skal blive bedre til at samarbejde. Det kan være i forhold til vores naboklub i Gjern. Det kan være på tværs af foreningerne her i byen. Det kan være på tværs af afdelingerne i idrætsforeningen og det kan være med skolen. Ja, der kunne nævnes andre eksempler.

Jeg vil også gerne, at 2017 bliver året, hvor vi mere formelt får skabt en arbejdsgruppe, der f.eks. kan kaldes 55+, som skal være en gruppe bestående af seniorer og gode gamle klubkræfter, som vil hjælpe os med at håndtere forskellige praktiske opgaver.

I forhold til skolen drøfter vi i øjeblikket etablering af eSport – computerspil på konkurrenceplan. Et spændende område, der er i en eksplosiv udvikling. Fårvang Skole vil fra sommerferien tilbyde eSport som valgfag for de ældste elever. Vi ser nogle spændende perspektiver i at indlede et samarbejde med skolen på dette område.

Afstemning af forventninger
Samlet set synes jeg, at vi har en god forening med et godt mix af erfarne kræfter og med løbende tilgang af folk, der vil bidrage på forskellig vis. Det er vigtigt, at vi på en måde får afstemt ambitionsniveau og forventninger. For mit eget vedkommende er et af de vigtigste succeskriterier, at vi har så mange aktive som muligt og at vi har et stort korps af frivillige. Jeg håber, at vi fortsat kan have en klub, hvor vi tilbyder dygtige, socialt stærke trænere, men hvor vi fortsat spiller hver eneste fodboldkamp for at vinde den.

Økonomi og fremtid
Vi har heldigvis en sund økonomi i klubben, det gør livet lettere at leve. Vi kan sende en stor tak til det fælles sponsorudvalg, der er i klubben og som skaffer de midler, der er det vigtige fundament for klubbens liv.

Inden længe får vi snart en ny børnehave indviet og tingene bliver ligesom samlet herude. Vi skal have et område, hvor man har lyst til at komme – f.eks. her i klubhuset. Og det uanset alder.

Afsluttende bemærkninger
Jeg vil gerne slutte min beretning med at sende en tak til alle de frivillige og til de mange sponsorer. Også en tak til alle de klubber, der har støttet op om vore stævner og tak for et godt samarbejde med Per Larsen. Herudover en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen og vores to kasserere. Jeg synes virkeligt, vi har haft et godt samarbejde.

Tak for jeres opmærksomhed.

Skriv en kommentar