web analytics
Arkiv

43 havde fundet vej til lørdagens generalforsamling i Horn/Fårvang IF´s fodboldafdeling. Udover formandens beretning var der aflæggelse af regnskab og valg til bestyrelsen. Regnskabet blev gennemgået af Camilla Larsen og viste et stort overskud på kr. 66.000.

Ole Frandsen og Maria Jørgensen tog begge mod genvalg for en 2-årig periode. Betina Nielsen er trådt ud midt i perioden og blev erstattet af Martin Lovring (valgt for 1 år). Thomas Gisselmann ønskede ikke genvalg og blev erstattet af Brian Læborg (valgt for 2 år). Mads Frandsen, Helle Gehrt og Louise Møller var ikke på valg denne gang.

Den nye bestyrelse består herefter af følgende 7 personer: Ole Frandsen, Mads Frandsen, Helle Gehrt, Louise Møller, Maria Jørgensen, Brian Læborg og Martin Lovring.

Suppleanter blev Per Gade og Simon Blohm.

Der var en god debat om samarbejde med Gjern IF. Her var signalet fra generalforsamlingen, at man skal arbejde på at indgå et ligeværdigt og gå efter et samarbejde på alle årgange i børne- og ungdomsfodbolden og acceptere eventuelle ulemper i en overgangsfase.

Efter ca. 45 minutter var generalforsamlingen afsluttet, myndig ledet af dirigenten John Poulsen.

Den nye bestyrelse konstituerer sig allerede på et møde den 7. februar.

Skriv en kommentar